4 ફેબ્રુઆરી એટલે વિશ્વ કેન્સર દિવસ- ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

4 ફેબ્રુઆરી એટલે વિશ્વ કેન્સર દિવસ- ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

વિશ્વ કેન્સર દિવસ- ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર ➥કેન્સર એટલે શું? શરીર ના કોષોની સામાન્ય વિભાજનની ક્રિયા નો લય તૂટ...
Read More
કેન્સર ના કર્ક ને નાથીએ - ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

કેન્સર ના કર્ક ને નાથીએ - ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

કેન્સર ના કર્ક ને નાથીએ -  Article By Dr. Bhargav Trivedi ભારત માં દર વર્ષે ૧૨ લાખ નવા કેન્સર ના દર્દીઓ ઉમેરાય છે. આ આંકડો સતત...
Read More
કેન્સર વિષે  જાણો - ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

કેન્સર વિષે જાણો - ડો. ભાર્ગવ ત્રિવેદી (જામનગર) - કેન્સર ડોક્ટર

Cancer Causes Symptoms and Prevention in Gujarati  ➥કેન્સર એટલે શું? શરીર ના કોષોની સામાન્ય વિભાજનની ક્રિયા નો લય તૂટતા, તે કાબુ ...
Read More